Archive for February 25, 2014

مرگ باران

به زنده یاد منصور کوشان

…………………….

در کوچه می خواندند
یارانی که مرگ را
بر دوش می بردند:
 
« مرگ باران
« رنگین کمانی ست
« که خورشید را
« آفتابی می کند ».
 
حسین دانائی

……………….

منصور در مراسم دریافت جایزه اوسیستکی سال ۲۰۱۰ – عکس از پسرم شروین.

مشتِ پراکنده

پنجه را مشت می کنی
مشت را پراکنده
درد
از دوری شانه ها
به چشم می ریزد
 
ناله ی مشتِ پراکنده
شیشه ی عمر را می شکند.
 
حسین دانائی