Archive for July 26, 2014

این تابلو

این تابلو که می تواند داستانی داشته باشد شبیه شمایل و پرده خوانی های ما، تقریبن دیواری را کامل پوشانده بود اما متاسفانه وقت تنگ بود و نشد نوشته ی مربوط به آن را دنبال کنم.

این اثر زیبا همراه با چند اثر همسان، در یکی از خانه هائی که امروزه جزئی از مجموعه ی بسیار بزرگی از بناهای باستانی است در شهر لوچی نزدیک شانگهای نصب دیوار است.

از عکس های سفر چین تابستان 1393

حسین دانائی

جهان جنگی

 

دنياى ديوانه و ناامنى است جهان جنگی و جنگ جهانى. از يك طرف در فلسطين و شرق اوكراين مردم غير نظامى بمباران مى شوند و از طرف ديگر هواپيماى مسافربرى مالزى را با موشك مى زنند. بعد از چند ماه هنوز از آن هواپيماى گم شده مالزى، خبرى نيست که نيست.
دنياى ديوانه و ناامنى است جهان جنگی و جنگ جهانى. ديشب كه اين خبر را شنيدم انگار برق از كله ام پريد چون مسير سفر ما هم از همين خط هوائى آمستردام به چين بود و از فراز روسيه و اوكراين عبور كرده بودیم.
بيشتر مسافرهای هواپيماى سرنگون شده اهل اروپا بوده اند اما اين حادثه نشان داد هر لحظه، جنگ و جنون مى تواند به مردم هر جاى ديگرى صدمات جبران ناپذيرى وارد كند. سازمان ملل متحد ناتوان تر از آن است كه بتواند مؤثر عمل كند.
دنياى ديوانه و ناامنى است جهان جنگی و جنگ جهانى. شايد قربانى بعدى من و شما باشيم.

حسین دانائی

سفر چین


….
سفری بود به فرهنگ غنى و اثرهای تاریخی چين در شانگهاى و پكن: ديوار چين و آسمانخراش ها، محله هاى كوچك و قديمى شانگهاى و هوتونگ های پكن، چايخانه ها و قصرهاى شاهان و امپراتورها … و دیدار با مردم خوب و خندانی که برای کوچک ترین بهانه ای شادیشان را پنهان نمی کردند. دلخوشی جوانانش این است که اینترنت آزاد است اگرچه فیسبوک اش غیرقانونی است و آن ها مجبورند چون دیگر فرآورده های کپی شده در چین، از کپی چینیِ فیسبوک استفاده کنند.
شما هم تابستان خوبی داشته باشید.

عکس: حسین دانائی