برف سیاه


دیری ست برف
نکبت گرفته و
سیاه شده است

با رویای شستشو
و سپید شدن
برف سیاه
به انتظار بارش باران است.

حسین دانائی

2 comments

  1. خشایار says:

    برف سیاه
    به انتظار بارش باران است. …..

    شعری زیبا

  2. واقعا عالی حرف نداره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *