در جستجوی شاخه ای از ماه


بر تیر تلگرافخانه
آسمان کلاغی شد
با قارقاراش بر منقار
من از آشیانه گریختم.

آیا کسی راه را به خانه یافت؟

– من، نه 
مرغی شدم که جای نشستن نداشت
و ندارد
پَر می زنم    پَر
پَرپَرزدن
(دردی که ندیدی و ندانی)
در جستجوی شاخه ای از ماه
با چتری از آینه
شب را وُ روز را
پَر می زنم    پَر
پَرپَر.

حسین دانائی

3 comments

 1. خشایار says:

  آسمان کلاغی شد
  با قارقاراش بر منقار
  من از آشیانه گریختم.
  بسیار زیباست. درود.

 2. امیر says:

  در جستجوی شاخه ای از ماه
  با چتری از آینه
  شب را وُ روز را
  پَر می زنم پَر
  پَرپَر.
  بسیار زیبا
  امیر

 3. shadi says:

  aghaye danai shearaton kheili ziba wa por mafhom hastand. movafagh bashid.
  shadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *