و خیابان را …

و خیابان را
می چکید
چکه
چکه
هیاهوی سرخ
چکاچک ماشه ها
و عبور بوی خون
از زهدان شب پابماه

در شرق
بر کاکل خیابان
آسمان
دفتر شعری می شد
و شفق
اولین شعر ناتمام.

حسین دانائی
۱۹ بهمن ۱۳۶۳

2 comments

 1. mina says:

  و شفق
  اولین شعر ناتمام.

 2. امیر says:

  و خیابان را
  می چکید
  چکه
  چکه
  هیاهوی سرخ
  چکاچک ماشه ها
  و عبور بوی خون
  از زهدان شب پابماه.

  درود و درود و درود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *