مرور مرگ

این جا هوا مرده است
مرده ی جاوید را نفس نکشیم.

کرم های خاکی ی کور
تن درخت را می جوند
و مورچه های قرمز جنگل
خورشید را به خانه می کشند.

در من توان هست هنوز
بر این طناب وُ آب بگذرم
بر دریا ایستادم
آب فرو رفت.

اجساد زنده ی در من
دیری ست مرده اند
بر سنگِ خاکجای من خواهند نوشت
این مرده امروز مرده است.

حسین دانائی

One comment

 1. امیر says:

  در من توان هست هنوز
  بر این طناب وُ آب بگذرم
  بر دریا ایستادم
  آب فرو رفت.

  تصاویری ناب. مرسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *