11.11.11

در یازده روز عمود موازی
حاصل یازده جفت دست
به علاوه
 [ نه ] ضرب در یازده جفت دست دیگر 
ضرب در
 [ نه… و هم ] به توان یازده جفت دست دیگر
ضرب در یازده جفت دست دیگر
به توان یازده جفت دست دیگر
با قلم بر کاغذ
عمود دار را پاره کنند  جنگ را چاره کنند  ریشه برچینند 

تا که
در یازده ماه عمود موازی
حاصل یازده جفت پا
به توان یازده جفت پای دیگر
ضرب در یازده جفت پای دیگر
به توان یازده جفت پای دیگر
ضرب در یازده جفت پای دیگر
به توان یازده جفت پای دیگر
با قیام بر زمین
بذر بپاشند  شراب بنوشند  خوشه برچینند

تا که
در یازده سال عمود موازی
حاصل یازده جفت چشم
به توان یازده جفت چشم دیگر
ضرب در یازده جفت چشم دیگر
به توان یازده جفت چشم دیگر
ضرب در یازده جفت چشم دیگر
به توان یازده جفت چشم دیگر
نگاه به ماه کنند و یار کنند و بوسه برچینند

تا که
در سال روز روز و ماه و سال عمود موازی
حاصل یازده جفت تن
به توان یازده جفت تن
ضرب در یازده جفت تن
به توان یازده جفت تن
ضرب در یازده جفت تن
به توان یازده جفت تن
تن تن به توان تن به هم آیند
عشق کنند و شادی عشق بخش کنند و غصه برچینند.

حسین دانائی
11.11.11

4 comments

 1. amir says:

  شعری با اهمیت و احترام بی کران به انسان و انسانیت. مرسی

 2. علی رضا says:

  با دورنمایی که در پیش است به زودی بساط غصه بر چیده خواهد شد. باید امیدوار بود.
  علی رضا

 3. حسین says:

  اگر فایل صوتی هم می داشت بهتر بود.
  با درود
  حسین

 4. سلام
  نوشته زیبایی بود دوست خوبم
  ممنونم

  به بلبل زبونی سر بزنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *