تلواسه ی خبر

اضطراب درخت ها

پرنده و وحش

تلواسه ی سایه ها

سایه های سرآسیمه

گریز   گریز   گریز

از جغدجیغ ترن در دل کوهستان


دختر بی پا

با پاهایش در دست

سرنوشت می بافد


[رادیو بی خبر    می خواند]


ترن با اجساد زنده اش

در گور تونل

گور را می شکافد و گم    در گور می شود


رادیو     خبر را می خواند.

 

حسین دانائی

3 comments

 1. محمدعلی says:

  بسیار زیباست حسین جان
  محمدعلی

 2. hossein says:

  ترن با اجساد زنده اش
  در گور تونل
  گور را می شکافد و گم در گور می شود

 3. javad khatami says:

  ziba va tekandahaneh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *