روشنائی

چراغ حافظه خاموش

اتاق خاطره تاریک

ماه در آب 

آب در آینه 

همه با هم می رقصند

 

شب را صدا کن

تا از پستان ماه بنوشد .

حسین دانائی

3 comments

  1. علی says:

    بسیار زیبا

  2. امیر says:

    درودها ، بسیار زیباست.

  3. زهره says:

    خیلی زیباست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *