سور و سرور شهر

سور و سرور شهر
از پشت شب می آمد
 
چشم شیطان کور
گوش شیطان کر
ستاره ها
یک به یک
روز می شدند
و پنجره ها
یک به یک دور
یلدا
از درازا کوتاه می شد
 
بر شانه های بلند شب
یک روز خواهم نوشت:
ما
از جان سختی خود
بی خبر بودیم.
 
حسین دانائی

6 comments

 1. سیما says:

  بر شانه های بلند شب
  یک روز خواهم نوشت:
  ما
  از جان سختی خود
  بی خبر بودیم

  بسیار زیبا – مرسی

 2. جمال عارف says:

  درود بسیار زیباست.

 3. محمدحسن says:

  بسیار عالی. عیدت مبارک حسین جان .

 4. علی says:

  حسین جان سال نو بر تو و عزیزانت مبارک باد!

 5. زهره says:

  حسین جان سال نو مبارک.

 6. عارف says:

  بر شانه های بلند شب

  یک روز خواهم نوشت:

  ما

  از جان سختی خود

  بی خبر بودیم.

  عالی